Připrav se na písemné opakování povrch Evropy (probrané učivo) – orientace na mapě, k opakování využij sešit.