Připrav se na písemné opakování elektromagnetické jevy, elektromotor, stř. proud, transformátor, + Ohm. zákon a převody jednotek – z probraného učiva.