ČJ: Hláska, písmeno T, t. Čtení 3 a 4 písmenkových slov. Krátké věty s obrázky.

Vyhledávání známých písmen v textu, přiřazování slov k obrázkům…

PS: Nácvik psaní e, é, l.

M: Sčítání a odčítání do 6. Porovnávání souborů a čísel. Vztahy více/méně.

Vytváření slov. úloh podle obrázkové předlohy.

Prv: Témat. celek RODINA: naše rodina, členové rodiny, příbuzenské vztahy.

 

Pokud děti chtějí (a mají možnost), mohou si do čtvrteční hodiny prvouky

přinést rodinné fotky.

 

V úterý 10. 11. – Svět techniky Ostrava (info ve vzkazníčku).