Matematika

Písemné dělení jednociferným číslem, řešení slovních úloh – procvičování

Práce s diagramy

Geometrie

Rýsování rovnoběžek, které procházejí daným bodem

Český jazyk

Stavba slova, předpony, předložky – opakování

Vyjmenovaná slova po B – procvičování

Čtení

M. Kratochvíl – Rozum a štěstí

V. Koval – Čísla v pohádkách

V pondělí 2. 11. v 9. 45 hod. jdeme do sálu OÚ na divadelní představení.

Vstupné 30 Kč. ( někteří už platili )

Za dopravu do Příbora vybírám 80,- Kč.( někteří už také platili )