Matematika

Písemné dělení jednociferným číslem, řešení slovních úloh – procvičování

Práce s diagramy

Geometrie

Rýsování rovnoběžek, které procházejí daným bodem