Matematika

Písemné násobení jednociferným činitelem, řešení slovních úloh

Geometrie

Rýsování kolmic, které procházejí daným bodem