Matematika

Písemné násobení jednociferným činitelem, řešení slovních úloh

Geometrie

Rýsování kolmic, které procházejí daným bodem

Český jazyk

Předpony ob -, v –

Skupiny bě / bje, vě / vje, pě

Zdvojené souhlásky

Čtení

A. Mikulka – O ořechovém lese

J. Nohavica – Jak se Huňáč a Fuňáč spletli

12. 10. v 7. 30 hod. od školy – odjezd na dopravní hřiště v Příboře.