Dú: str. 21 – Doplň chybějící čísla (už jsme procvičovali na str. 12)

+ čtení SA, SO, SU z malého listu č. 4

 

V matematice nejdříve sčítáme do 5, proto přeskakujeme stránky.

Až začneme odčítat, vynechané stránky dokončíme.

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: Vyvodili jsme hlásku, písmeno L, l.

Prac. sešit k ŽA str. 17 – vybarvit písmena L, l nahoře + loď dole

Psaní: ZAJÍČEK str. 21 („žebříky“ – krátké rovné čáry)

Pracovní sešit M: str. 18 – slovní úlohy + str. 21 – psaní číslice 5 a 1. cvičení (Doplň čísla)

+ str. 12 – Doplň chybějící čísla