Domácí úkol: M – dopočítat příklady v sešitě a v prac. seš. str. 5/cv. 10

+ čj 1 uč. str. 13/cv. 4

+ na pátek čtení str. 21

Děti, které nebyly ve škole:

čj – uč. str. 12/1 do čj 2

Plán učiva od 6. 10. – 9. 10.

Čj – psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

– doplňovací cvičení na známky (i, y po tvrdých a měkkých slabikách)

– opis

M: +, – do 100 s dvojcifernými čísly

počítání se závorkami

Kontrolní práce ( násobilka 1-5, 10)

rýsování a měření úseček

bod, který úsečce (ne)náleží