Domácí úkol: prac. seš. str. 5/cv. 10 (dopočítat prostřední tabulku)

Plán učiva od 6. 10. – 9. 10.

Kontrolní práce (násobení a dělení čísly 1-5, 10)

+, – do 100 s dvojcifernými čísly (postupný rozklad)

počítání se závorkami

rýsování a měření úseček

bod, který úsečce (ne)náleží