Matematika

Dělení se zbytkem, řešení slovních úloh

Geometrie

Bod, přímka, polopřímka, úsečka

Ve čtvrtek si všichni přineste rýsovací potřeby !