Matematika

Dělení se zbytkem, řešení slovních úloh

Geometrie

Bod, přímka, polopřímka, úsečka

Ve čtvrtek si všichni přineste rýsovací potřeby !

Český jazyk

Stavba slova – předpona, kořen, přípona

Předpony od-, nad-, pod-, před-

Předložky od, nad, pod, před

Čtení

J. Žáček – Pohádka

R. Čechura – Maxipes Fík

Prosím, kontrolujte svým dětem vlasy, ve škole se opět objevily vši.