Matematika

Opakujte si denně násobilku !

Násobení – příklady typu ( 5 . 10, 8 . 100, 70 . 4, 18 . 5), řešení slovních úloh

Dělení – příklady typu ( 900 : 10, 400 : 100, 720 : 9, 52 : 4 ), řešení slovních úloh

Český jazyk

Slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená

Stavba slova – předpona, kořen, přípona

Čtení

R. Dahl – Čtvrtek a škola

Z. Svěrák – Září

B. Němcová – Odlet ptáků

B. Montmorillonová – Ptačí stěhování

B. Šimková – Tady je kaštan