Matematika

Opakujte si denně násobilku !

Násobení – příklady typu ( 5 . 10, 8 . 100, 70 . 4, 18 . 5 ), řešení slovních úloh

Dělení – příklady typu ( 900 : 10, 400 : 100, 720 : 9, 52 : 4 ). řešení slovních úloh