Domácí úkol:

M – prac. seš. str. 1/cv. 1 – dopočítat a vyřešit tajenku

14. 9. – 18. 9.

M – desetiminutovka (diktát čísel – zadáno v desítkách a jednotkách)

– +, – do 100 bez přechodu přes 10

– násobení 1 -5 , dělení 10, 5, 2