Milé děti, přeji vám v novém školním roce hodně úspěchů a budu se na vás moc těšit

1. září v 9 hod. v naší třídě.

Rodičům přeji hlavně trpělivost a těším se na dobrou spolupráci v tomto školním roce.

 

Od tohoto školního roku budou od 3. roč. zavedeny elektronické žákov. knížky.

Děti budou mít veškeré informace včetně známek na internetu. ( nebudou mít klasické ŽK).

Každé dítě dostane kód a pokyny, jak se k těmto informacím dostane.

Rodiče budou mít jiný  kód, který si musí vyzvednout osobně ve středu 2. září v době

od 7 – 16. 30 hod. . Pokud Vám termín nevyhovuje, můžeme se telefonicky dohodnout na jiném.

Přála bych si, aby děti kromě úkolníčku měly i vzkazníček ( na důležité vzkazy ).

Během 1. týdne si přineste :

Pomůcky do Vv a Pč :

– vodové a temperové barvy, voskové a suché pastely, fixy, pastelky, klovatinu, tuš, lepidlo

tyčinku, Herkules, kelímek, štětce, nůžky, plenu, hadřík, plastelinu

Do Tv :

– cvičební úbor, hlavně vhodnou obuv

– ručník

Všechno si podepište a obalte si učebnice !

Výuka v 1. týdnu :

st – třídnické práce – přineste si vzkazníček, psací potřeby, pastelky, fixy, nůžky

čt, pá – projekt Toulky po naší vlasti – děti si mohou přinést obrázky, pohlednice, zajímavosti

z míst, které navštívily o prázdninách, dále pastelky, fixy, lepidlo, nůžky.

2. – 4. 9. – končí vyučování v 11. 30 hod.