Milí páťáci, přeji vám v novém školním roce hodně úspěchů a budu se na Vás moc těšit

1. září v 9 hod. v naší třídě.

 

Od tohoto školního roku budou zavedeny elektronické žákovské knížky i v naší třídě.

Žáci budou mít veškeré informace včetně známek na internetu. ( nebudou mít klasické ŽK).

Každé dítě dostane kód a pokyny, jak se k těmto informacím dostane.

Rodiče budou mít vlastní přístupový kód, který si  vyzvednou osobně ve středu 2. září v době

od 7 – 16. 00 hod. . Pokud Vám termín nevyhovuje, můžeme se telefonicky dohodnout na jiném.

 

Výuka v 1. týdnu :

středa – třídnické práce – přineste si deníček, psací potřeby, pastelky, fixy, nůžky

čtvrtek, pátek  – projekt „Toulky po naší vlasti „– děti si mohou přinést obrázky, pohlednice, zajímavosti

z míst, které navštívily o prázdninách, dále pastelky, fixy, lepidlo, nůžky….

2. – 4. 9. – končí vyučování v   11. 20 hod