Matematika

Násobení a dělení číslem 7, řešení slovních úloh

Opakujte si násobilku denně !

Geometrie

Úsečka, délka úsečky