Ve středu 11. 6. ráno naposled vybíráme starý papír.

Tímto dnem bude sběrová soutěž  pro letošní školní rok ukončena.

Zásady první pomoci

V úterý 17. prosince proběhlo na naší škole projektové dopoledne pro žáky  1. – 6. třídy, zaměřené na zásady první pomoci. Tento program byl připraven studentkami SŠ zdravotní a týkal se všech oblastí první pomoci, kterou mohou zvládnout děti vlastními silami. Výklad byl vhodně doplněn prezentacemi a také názornými ukázkami vlastního ošetření a pomoci zraněnému.