Žáci čtvrtého ročníku navštívili záchrannou stanici živočichů v Bartošovicích. Zde byli seznámeni

s činností ochránců přírody v tomto regionu a také s ekosystémy CHKO Poodří.

Součástí programu byla také komentovaná prezentace, která se týkala záchranných programů

a projektů ochránců přírody. Po této teoretické části byli žáci provedeni mezi voliérami, kde jsou chováni živočichové, které si děti mohly velice zblízka prohlédnout a také se dozvědět mnoho zajímavostí z oblasti života a chovu těchto zvířat.