Zapsat vaše dítě do školní družiny  můžete do 11. 6. 2015 a to podáním řádně vyplněné žádosti osobně vedoucí vychovatelce Ludmile Kožuchové, která vám přidělí registrační číslo.
S ohledem na velký zájem o přijetí žáků do ŠD nebude na později podané přihlášky brán zřetel.

žádost o přijetí do ŠD

zápis a kritéria