M

  • sčítání a odčítání do 1000  s přechodem (např. 370+50, 620-80)
  • Minutovky 1- 16/31,32
  • Minutovky 2- str. 10/20 a str. 11/21,22

Čj

  • učebnice str. 49/3 ústně, str. 50/2,3,4 ústně
  • písanka str. 29/celá a str. 30/3 řádky