Pondělí 29.1. Celoškolní korfbalový turnaj (hrají jen vybraní žáci – 4 dívky + 4 chlapci a 2 náhradníci). Hrajeme v čase od 7.45 – 8.45 hod. Zítra nebude TV. 

31.1. Rozdání výpisu vysvědčení (poslední hodina).

1.2. Dvouhodinový blok k nácviku vystoupení na Školní akademii (4.-5. vyuč. hodina)

2.2. Pololetní prázdniny

9.2. Školní karneval pro žáky 1.-3. třídy.

18.3. 2024  Bruslení v Kopřivnici

Český jazyk

 •  podstatná jména- procvičování: číslo,  rod
 • přídavná jména
 • opis, diktát vět, přepis
 • sloh: telefonický rozhovor
 • pokračujeme s referáty o přečtené knize (dle seznamu).

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání stovek, desítek, jednotek v oboru do tisíce         ( např. 700+200, 700+20, 720+5, 700-200, 720-20, 720-2)
 • Přirozená čísla v oboru do tisíce – počítání po stovkách, číselná řada, zápis čísla, porovnávání – opakování
 • písemné odčítání a sčítání dvojciferných čísel
 • násobení a dělení v oboru všech násobilek- opakujeme
 • pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Geo: Trojúhelník: vrcholy, strany, délka stran.  Rovinné útvary – bod, přímka, polopřímka, úsečka, trojúhelník, čtverec, obdélník (opakování).

Žáci si přinesou do školy učebnici matematiky 2 (žlutá). Někteří už mají ve škole.

Prvouka

 • Neživá příroda:  Vzduch – opakujeme. Půda- nově.