Matematika

– Početník str. 28 / 3, 29 / 3 – 3. sloupec

Český jazyk

– pracovní list ( příd. jména) – str. 36 – dokončit

– učebnice str. 51 / 2b – do ČJ č.2

– pracovní list ( zájmena) – str. 37 / 1, 2

Vlastivěda 

– učebnice str. 43

Přírodověda

– učebnice str. 32 – 33