Čj – procvičování a opakování – čtení probraných písmen, čtení tří a čtyř písmenkových slov, čtení jednoduchých vět, čtení vět s obrázky, práce s písmeny. Opakování učiva.

Ps – psací tvar písmen b, B. Opis a přepis písmen, slabik, slov a jednoduchých vět. Lepený diktát, diktát psaných probraných písmen.

M – psaní číslic 8 a 9. posloupnost čísel 0 – 9, porovnávání čísel, rozklad a sklad čísel, početní pyramidy, malované slovní úlohy. Opakování učiva.

Prv – Lidé a čas – roční doby, měsíce v roce, dny v týdnu. Na středu se děti donesou cvičné hodiny. Opakování učiva.

Pondělí 22. 1 – recitace básní – třídní kolo, proběhne během dopoledních hodin.

Úterý 23. 1. – Školní kolo recitační soutěže – postupují tři děti z třídního kola. Soutěž proběhne během dopoledních hodin.