Matematika

Čísla do 1 000 000 – rozvinutý zápis čísla, orientace na číselné ose, porovnávání, zaokrouhlování čísel

Geometrie

Kružnice, kruh – procvičování

Český jazyk

Slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky

Čtení

R. Goscinny – Baterka
Ve čtvrtek – čtenářská dílna – žáci si přinesou čtenářský list a přečtenou knihu (jen kdo má).

Vlastivěda

Ochrana přírody
Chráněná území v ČR

Přírodověda

Minerály ( nerosty)  a horniny
Vlastnosti látek – délka