Matematika

– Početník 1 – str. 23 / 3. sloupec
– učebnice M – 2. díl – str. 6 / 21 – písemně do M č.2

Český jazyk

– naučit se vyjmenovaná slova po V
– učebnice str. 45 / 27 – písemně do ČJ č.2

Vlastivěda 

– učebnice str. 36 – 37

Čtení

– čítanka str. 74 – 75