Čj – tvoření  vět s danými slovy, doplňování vhodných slov do vět. Pořádek vět v textu.

Ps –psaní písmen D, f, F. Opis a přepis slov a vět. Diktát slov.

M – procvičování a opakování sčítání a odečítání do 20 bez přechodu desítky. Malované slovní úlohy. Nové učivo – sčítání a odečítání do 20 s přechodem desítky. Rozklad, znázornění na číselné ose.

Prv – části lidského těla.

Pondělí 29. 5. – kino ke Dni dětí – Frýdlant nad Ostravicí Info –  Bakalář.

Sraz v šatně v 7. 20.