Český jazyk:
– slovní druhy: podstatná jména, slovesa, předložky 
– slovní druhy nově: spojky
– diktát krátkého textu, volné psaní
– čtení s porozuměním, čtení přiměřeným tempem a se správnou intonací

Matematika:
– násobilka 2,3 – testy
– nově: násobilka 4 a 1

– slovní úlohy: o několik více, méně x několikrát více, méně 
– geometrie měření úseček a rýsování úseček o dané délce – děti budou psát test

Prvouka:
– život na louce

* V pondělí 29.5. kino ke Dni dětí: pro náš ročník se promítá film Šoumen Krokodýl. Pojedeme do kina ve Frýdlantě n.O. v 9:00hod., vracíme se v 11:45hod., pak jdou děti teprve na oběd a do družiny či domů.
* Ve středu 31.5. plavecká výuka – děti, které neplavou a jsou přítomny, musí mít s sebou ručník.
* Ve středu 31. 5. je poslední termín výběru starého papíru, od 6:30 do 7:45 hodin u žákovského vchodu.
* Pokud bude příznivé počasí půjdeme v pátek 2.6. z TV na hřiště – prosím vhodnou obuv i na skákání do písku.
* Během tohoto týdne by měli žáci dostat hotové školní fotografie – prosím, zkontrolujte stav účtu Vašeho dítěte ve Školní online pokladně – i tato částka za fotografie se bude stahovat ze ŠOP.
* Upozorňuji na Zápis do školní družiny pro příští školní rok viz. záložka Družina