V pondělí 29.5. -kino, sraz v 7.20 v šatně

Český jazyk

Slovesa- určování osoby, čísla, času.  Infinitiv, zvratná slovesa

Matematika

Písemné násobení jednociferným činitelem, slovní úlohy

Písemné sčítání, odčítání- opakování

Konstrukce trojúhelníka- ve čtvrtek  na známky

Trojúhekník, čtyřúhelník

Prvouka

Lidské tělo- vnitřní orgány

Pečujeme o své zdraví