Květen končí,

červen začíná.

Slavíme Den dětí,

pojedeme do kina! 🙂

 

V pondělí 29. 5. – kino ke Dni dětí (Frýdlant nad Ostravicí)

Sraz v 7.15 hod. v šatně!

 

ČJ: Opakování a procvičování: skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Hlasité plynulé

čtení. Tvoření slov. Pořádek vět v textu. Dělení vět na jednotlivá slova.

Psaní: Nácvik psaní Ch, D. Přepis. Diktát slov.

M: Opakování a procvičování: + a – do 20, slovní úlohy, počítání s vybarvováním.

Nové učivo: Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku. Znázornění, rozklad.

PR: LIDSKÉ TĚLO: Hygiena. Zdravý životní styl. Opakování: části lidského těla.

HV: Píseň: „Byla jednou koťata“. Písničky z večerníčků.

VV, PČ: Malování a tvoření na téma KOČKY.