PLÁNOVANÉ ŠKOLNÍ AKCE PRO TENTO TÝDEN

29.5.2023 Kino ke Dni dětí  – Frýdlant nad Ostravicí

5.A + 5.B

 • odjezd od školy: 11:45 hod.
 • předpokládaný příjezd: 14:00 hod.

31.5.2023 Projekt „Cestou, necestou“

2.6.2023 Školní výlet

 • odjezd od školy: 7:40 hod.
 • předpokládaný příjezd: 17:00 – 18:00 hod.

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice

 • Zájmena: – opakování
 • Číslovky: – druhy číslovek

Sloh

 • Popis pracovního postupu :  – práce s iPady

Čtení

 • P. Feisinger „Človíčková dobrodružství“ s.38

MATEMATIKA

 • Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem
 • Počítáme se zlomky – procvičování
 • Sčítání a odčítání zlomků – procvičování

GEOMETRIE

 • Pravidelné obrazce
 • Vzdálenost dvou rovnoběžných přímek

VLASTIVĚDA

Historie

 • Národ sobě
 • Češi a Němci