Učivo

Český jazyk

Ml- přímá a nepřímá řeč.

Čt- Staré pověsti české.

Matematika

Přímá úměra, nerovnost.

Povrch kvádru a krychle.

Vlastivěda

Jagellonci na českém trůně.

Informace

Pondělí kino Frýdlant ke Dni dětí

Děti si vezmou psací potřeby a svačinu.

Středa-  Cestou, necestou

Ve škole nepůjde elektrický proud.

Děti si vezmou sportovní oblečení a svačinu.

Školní pokladna

Vyúčtování divadla a dopravního hřiště po obdržení faktury za dopravné.

Přeji hezký den, Hol.