Matematika

– početník 2 – str. 25 / 2, str. 26 / 2

– učebnice str. 53 / 11, 14, str. 56 / 2, str. 58 / 11 – písemně do M č.1

Český jazyk

– pracovní list ( číslovky) – str. 1 – dokončit celou, str. 2 / 1

– učebnice str. 114 / 6 – písemně do ČJ č.1

Vlastivěda

– učebnice str. str. 32 – 33

Přírodověda

– učebnice str. 61