Dne 30.11.2012 proběhla v sále Obecního úřadu v Kozlovicích velká kulturní akce, které se zúčastnily kromě naší školy také pozvané školy z okolí. Děti ( z mateřinek,družiny, základních škol, uměleckých škol, spolků) zde  ukázaly, co všechno umí – hrály na hudební nástroje, zpívaly, tančily, přednášely, hrály divadlo, vyprávěly vtipy.  Průvodní slovo a divadelní vystoupení si připravili žáci  9. třídy sami. Vše bylo doplněno výstavkou výtvarných prací dětí v sále i přisálí.  Příchozí se určitě měli na co podívat. Hlavním organizátorem akce byla p. Květoslava Raganová( Lhotka), která ve spolupráci s dětmi a učiteli naší školy celou akci připravila,  za což jí patří velký dík. Za sponzorské dary, bez nichž bychom akci nemohli uskutčenit, děkujeme těmto sponzorům:

Ondřej Závodný, wellness a  restaurace  Lhotka
Zdeněk Polášek, restaurace, ubytování a prodej hovězího biomasa Lhotka
Jan Rokyta,  Lhotka
Květoslava Raganová, potraviny Lhotka
Obecní úřad Lhotka
Pěluchová,  potraviny Kozlovice
Švrček potraviny, Kozlovice
Obecní úřad Kozlovice