Ve čtvrtek 6. 12. 2012 se na naší škole v tělocvičně uskutečnila Mikulášská besídka, kterou organizovali žáci 9. třídy. Akce byla určena pro I. stupeň (pro 1. -4. třídu).
Besídku jsme připravovali již od rána. Žáci 9. třídy se strojili do převleků, líčili se a všichni společně dokonale vyzdobili tělocvičnu, aby naladili příjemnou předvánoční atmosféru. Pro děti, které přišly po první vyučovací hodině, byl nachystaný výborný program plný her, písniček a vystoupení. Vystoupil například pěvecký sbor nebo děti, které chtěly ukázat svůj talent a nadšení pro hudbu se zpěvem. Vystoupení se ji moc povedla.
Děti si také mohly zasoutěžit v soutěžích, za které dostaly sladkou odměnu. Děti byly velmi aktivní a s úsměvy na tvářích soutěžily v soutěžích – například Míček na lžičce, Bonbon na provázku nebo Pohyblivý chodník.
Celou besídku zakončil příchod Mikuláše s anděly, ale i s čerty. Čertů se děti malinko bály, ale Mikuláš je všechny ochránil, i když někteří rošťáci se do pekla na chvilinku podívali.
Celou akcí děti provázeli dva moderátoři: Šárka Kupčáková, které patří veliká pochvala a Matěj Juchelka. Velký dík patří rovněž všem pedagogům, kteří žákům 9. třídy pomáhali s přípravou této akce.
Akce se nám vydařila, děti byly velmi spokojené a nadšené, protože si zasoutěžily, zazpívaly i zatančily. Těším se na další zajímavé akce.

Matěj Juchelka, 9. A