Český jazyk

– opakovat si vyjmenovaná slova

Geometrie

– učeb. str. 45 / 1 – prostudovat si nové učivo – souřadnice bodů