Pro nepřítomné
Matematika:
– číselná řada 0-100 (procvičování ústně)
– prac. sešit máme hotovo vše po str. 11 a cv. 3 (včetně)

Český jazyk:
– ústně učebnice str. 50 cv. 3
– prac. sešit str. 35 celá hotová
– písanka 6 str.2 celá hotová
– písanka 6 str. 3 první 4 řádky