Čj – čtení probraných písmen, čtení třípísmenkových a čtyřpísmenkových slov, slovní spojení, čtení slov se spojkou a, i.

Ps – psaní probraných písmen, písmena O, A…

M – sčítání a odečítání do 7, porovnávání čísel, práce s peněžním modelem, malované slovní úlohy, rozklad čísel.

Prv – Vánoce, zvyky a tradice u nás v rodině.

Pátek 23. 12. – Vánoční prázdniny. Do školy jdeme v úterý 3. ledna 2023.