Český jazyk

 • Slovo, slabika, hláska, písmeno: 
 • opakování- samohlásky, psaní u, ú, ů
 • nově: souhlásky
 • opis, přepis, diktát slov i vět.
 • čtení textů z ČÍTANKY I SLABIKÁŘE – plynulé čtení vět, správná intonace

Matematika

 • Číselný obor 0-100
 • Počítání po desítkách
 • Jednotka teploty – °C
 • Jednotka času – s, min, h
 • Opakování sčítání a odčítání do 20 bez i s přechodem
 • Obchodování, slovní úlohy
 • Geometrie – vzájemná poloha bodu a čáry
  – osová souměrnost

  Prvouka

 • Vánoční zvyky a tradice.
 • Zimní čas.

Na úterý 20.12. budeme potřebovat do PČ zavařovací sklenici velikosti cca 0,7 l -1 l. (velikost sklenice na med). 100087xKORKEN - Získejte dnes,Dóza s víkemčiré sklo, - IKEA Děkuji.

Zítra si děti  vezmou domů cvičební úbor na vyprání. 

Odhlášky obědů se přijímají do úterý 20. 12.  2022 do 13. 00 hodin.

22.12. 2022 Vánoční besídka s posezením u vánočního stromečku v naší třídě 2.B. Děti si v tento den donesou pouze hrníček, svačinu, pití. Děkuji.

Od  pátku 23. 12. 2022 mají děti Vánoční prázdniny. Ve škole se potkáme v úterý 3. ledna 2023.