Odhlášky obědů se přijímají do úterý 20. 12.  2022 do 13. 00 hodin.

22. 12. 2022 – Vánoční besídka – čtvrtou a pátou vyučovací hodinu

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – Vánoční prázdniny

Úterý 3. 1. 2023 – zahájení výuky po vánočních prázdninách

ČJ

Ml: Vyjmenovaná slova po M, slova příbuzná, doplňování i. í /y, ý.

Sl: Dopis Ježíškovi.

Ps: Písmena T, F. Vánoční přání. Tvoření vět.

M

Zaokrouhlování čísel na desítky.

Jednotky času – hodina, minuta.

G: Osová souměrnost.