Čtení, psaní, počítání,

koledy a pohádky.

Všechny děti v naší třídě

už se těší na svátky.

Předvánoční nálada –

to je prostě paráda! 🙂

 

V posledních dnech kalendářního roku nás čeká:

ČJ: Čtení slovních spojení, využití spojky a, i. Krátké věty s obrázky.

Blahopřání k Vánocům, přípravy na Vánoce. Vánoční verše.

Psaní: 2. díl písanky: psaní slabik a krátkých slov.

M: Orientace v číselné řadě 0 – 7. Psaní číslice 7. Orientace na číselné ose.

Doplnění řady čísel, porovnávání. Malované slovní úlohy.

PR: Vánoce – vánoční zvyky a tradice. Vánoce u nás v rodině.

VV, PČ: Kreslení a malování na téma Vánoce, vánoční svícen.

HV: Vánoční koledy (zpěv i poslech).

 

Ve čtvrtek 22. 12. si děti přinesou do školy:

pouzdro, pastelky, pracovní sešit do PRVOUKY.

Kdo má možnost, přinese si také: drobné větvičky jehličnanů (nejlépe jedlové),

středně velké jablíčko, barevné stužky, malé ozdoby, pexeso (nastříhané, kompletní).

Od pátku 23. 12. mají děti vánoční prázdniny. Do školy přijdou v úterý 3. ledna.

 

Poslední odhlášky obědů na prosinec se přijímají 20. 12. – do 13:00 hod.