Matematika

– učebnice str. 35 / 3 – písemně do M č.1

Český jazyk

– učebnice str. 40 / 8 – 5 řádků písemně do ČJ č.1

Čtení

– učebnice str. 56 – 57