Čj

  • vyvození nového učiva: samohlásky
  • pracovní sešit str. 33/1
  • Slabikář str. 78-79 + hledat rýmy
  • volný list – vlepit do sešitu Čj (samostatná práce)

M

  • číselná řada do 100
  • procvičování desítek, jednotek na mazací tabulku
  • pracovní sešit str. 41/1,2
  • pracovní sešit str. 42/1,2,3 (DÚ)

HV