Cena oběda pro žáky 1. tříd je 28,- Kč,

V MŠ celodenní stravování 44,- Kč / den.

Úplata za předškolní vzdělávání je 420,- Kč / měsíc.

Úplata za školní družinu je 150,- Kč / měsíc.

Stravné i úplaty se platí v hotovosti poslední den v měsíci na měsíc následující v budově ZŠ. Termín je vždy vyvěšen na nástěnkách v ZŠ i MŠ a na web stránkách školy v sekci Jídelna – e-strava nebo bezhotovostně Svolením k inkasu (nutno vyplnit a dodat Přihlášku ke stravování, která je ke stáhnutí na web stránkách školy v sekci Jídelna).

První den si noví strávníci ZŠ zakoupí čip ke stravování, který je platný po celou dobu školní docházky (1. – 9. třída) a je majetkem strávníka. Cena čipu je 91,- Kč. Při ztrátě nebo poškození čipu je strávník povinen zakoupit nový čip.

,