Od září 2022 zdražujeme stravné u všech věkových kategorii o 4,- Kč / oběd (potraviny).

Od září je navýšena úplata za předškolní vzdělávání i úplata za školní družinu.

Žádáme rodiče, kteří mají zřízeno Svolení k inkasu, aby od září navýšili limit inkasa v MŠ na 1 450,- Kč a v ZŠ na 870,- Kč.