Zápis do školní družiny proběhne od 6. do 10. června 2022 v době 6.30 – 15.00 hod. v pondělí, ostatní dny od 11.20 – 16.00 hod. a to podáním řádně vyplněné žádosti osobně vedoucí vychovatelce Mgr. Ludmile Kožuchové, která vám přidělí registrační číslo. Tiskopis žádosti o přijetí žáka do školní družiny je ke stažení zde:  Žadost o prijeti do skolni druziny

S ohledem na velký zájem o přijetí žáků do ŠD nebude na později podané přihlášky brán zřetel.

Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity ŠD podle těchto kritérií:

  • děti nižších ročníků 1. stupně
  • děti denně dojíždějící
  • děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce
  • zaměstnanost obou zákonných zástupců

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou ŠD.                                                                                                                                  Všechny žádosti o přijetí do školní družiny se budou posuzovat individuálně.

Platí i pro děti, které školní družinu letos navštěvují.