Čj – předložky, spojky. Procvičování a opakování učiva.

Ps – přepis slov, vět.

M – násobení a dělení č. 1, 2, 3 a 4. Dělení celku na čtvrtiny. Slovní úlohy.

Prv- léto na poli, louce.

Na konci školního roku proběhnou platby za sešity výkresy, fotografie, kulturní akce přes školní pokladnu. Prosím rodiče o kontrolu stavu účtu,  popřípadě doplnili potřebnou částku. Částka, která nebude vyčerpána v letošním roce, bude převedena do dalšího školního roku.

Středa 25.5. – výuka plávání – možnost fotografování. Děti, které budou se chtít vyfotit, donesou podepsanou návratku nejpozději v úterý 24.5. 2022. Platba proběhne přes školní pokladnu.

Čtvrtek 26. 5. – během výuky proběhne  výukový program s historickou tematikou – Leonard da Vinci – příběh jeho života a díla. Cena pro žáka 50,- , platba proběhne přes školní pokladnu.

Pátek 27. 5. – školní výlet – podle počasí – info dostanou žáci v úterý.