Matematika

– pracovní list ( jednotky délky – dnešní ) – str. 2 / 1 – 1. a 2. sloupec

– pracovní list ( jednotky délky) – str. 1 / 3 , str. 2 – slovní úlohy

Český jazyk

– pracovní list ( věta jednoduchá a souvětí) – str. 2 / 4, str. 3 / 2, str. 4 / 4

Čtení

– učeb. str. 148 – 150