Matematika

– opakovat jednotky času

– učebnice str. 48 / 2 – do M č.1

Český jazyk

– Věta jednoduchá a souvětí – učeb. str. 85 – 86 – pročíst

– pracovní list (věta jednoduchá a souvětí ) – str. 1 / 1, str. 1 / 2